AH production, s.r.o.

+421 908786843
Irkutská 14/D
851 10 Bratislava, Slovenská republika

stiahnuť logo AH producton v PDF

Fakturačné údaje:

IČO: 36 806 951 / DIČ: 2022432489
Obchodný register Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15308/B
banka: Banka: Tatrabanka, a.s. / číslo učtu: 2624184249/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2418 4249

Kontaktný formulár