2017-06-23T03:56:05+02:00

Flooded

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production s.r.o., RTVS Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenský filmový ústav" year="2016" genre="documentary"] [logo-avf][/bocny-panel] Flooded is an anthropological documentary film about a building and the fates connected to it. The mansion in Parizovce was a family residence, home, property, center of a farmstead and eventually a historical monument. Some [...]

2017-06-23T03:56:37+02:00

Zatopené

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production s.r.o., RTVS Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenský filmový ústav" year="2016" genre="dokument"] [logo-avf][/bocny-panel] Zatopené je antropologický dokumentárny film o jednej budove a osudoch ľudí s ňou spojených. Kaštieľ v Parížovciach bol rodinným sídlom, domovom, majetkom, centrom hospodárskeho statku a napokon historickou pamiatkou. Niektoré časti budovy sa zachránili [...]

2016-11-12T17:52:25+02:00

Parlika

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production s.r.o." year="2016" genre="dokument"] [logo-avf][/bocny-panel] Film skúma postavenie afganských žien počas transformácie Afganistanu z totalitnej talibanskej teokracie na demokratický štát. Zaznamenáva príbeh Suraye Parliky, zrelej afgánskej ženy, ktorá sa po porážke Talibanu odhodlala vstúpiť do veľkej i občianskej politiky, teda „na územie mužov“. Do arény, kde [...]

2016-11-09T02:30:15+02:00

Parlika

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production s.r.o." year="2016" genre="documentary"] [logo-avf][/bocny-panel] The documentary examines the status of women during the transformation of Afghanistan from a totalitatian Taliban theocracy to a democratic country. It tells a stroy of Suraya Parlika, an Afghan woman who dared to enter highand public politics, which is eminently a [...]

2016-10-15T23:51:56+02:00

Comeback

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production, RTVS a VŠMU" year="2014" genre="dokument"] [facebook-fanpage name="comebackmovie" style="dark"][logo-avf][/bocny-panel] Logline Coming out of the prison two recidivists evaluate their past and look into the future outside of jail. Once out, they fight with the reality of life, trying to survive before it is too late. Can somebody [...]

2016-10-16T03:16:26+02:00

Comeback

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production, RTVS a VŠMU" year="2014" genre="dokument"] [facebook-fanpage name="comebackmovie" style="dark"][logo-avf] [/bocny-panel] Synopsa Čas v jednej z najstráženejších väzníc na Slovensku plynie veľmi pomaly. Nahliadnuť do bežného života väzňa vo výkone trestu je veľmi vzácne. Dvaja recidivisti prehodnocujú svoju minulosť a pozerajú sa na svoju budúcnosť. Čo budú robiť, [...]

2016-10-15T23:51:57+02:00

Stanko

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production s.r.o." year="2015" genre="roadmovie"] [facebook-fanpage name="filmstanko" style="dark"][logo-avf][/bocny-panel] . Official website: www.filmstanko.sk Stanko, a loser, gets his last chance to fulfill a task. The movie deals with the theme of girls trafficking, but tells at first of friendship and universal bonds between two people on the margin [...]

2016-10-16T03:20:51+02:00

Stanko

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production s.r.o." year="2015" genre="roadmovie"] [facebook-fanpage name="filmstanko" style="dark"][logo-avf][/bocny-panel] Oficiálna stránka filmu je: www.filmstanko.sk Stanko roky prežíva na talianskych farmách. Klamstvá a nedodržané sľuby ho však dohnali do situácie, keď mu už nikto nechce požičať peniaze. Od bývalého chlebodarcu Paola dostane poslednú šancu. Previezť dievča zo Slovenska do [...]

2016-10-16T00:43:53+02:00

So Far, So Near

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production, Andreas n.o., RTVS" year="2014" genre="dokument"][facebook-fanpage name="takdalekotakblizko" style="dark"][logo-avf][logo-ministerstvo-kultury] [/bocny-panel] The film contemplates the coexistence of autistic children with their parents. It strives to find new ways of looking at this serious disorder of the human psyche. It debunks generally held stereotypes about this disorder and takes up [...]

2016-10-16T03:28:58+02:00

Tak ďaleko, tak blízko

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production, Andreas n.o., RTVS" year="2014" genre="dokument"][facebook-fanpage name="takdalekotakblizko" style="dark"][logo-avf][logo-ministerstvo-kultury][/bocny-panel] Film je nahliadnutím do života ľudí trpiacich autizmom, pričom búra všeobecne zaužívané názory spoločnosti na túto vývinovú poruchu. Objednajte si DVD Nevšedný film z prostredia rodín s autistickými deťmi, ktorý odhaľuje každodennú náročnosť života s nimi. [...]

2016-11-08T22:26:22+02:00

Miners’ Bread

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="RTVS, Positive film" year="2012" genre="documentary"] [facebook-fanpage name="banickychlebicek" style="dark"] [logo-avf] [/bocny-panel] In 1909 in the mining area around Rožňava one of the most modern mining factories in Europe was built. Almost 65 percent of the local people worked in the total of 17 mines. After communism collapsed the iron [...]

2016-10-16T00:50:48+02:00

Banícky chlebíček

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="RTVS, Positive film" year="2012" genre="dokument"] [facebook-fanpage name="banickychlebicek" style="dark"] [logo-avf] [/bocny-panel] V roku 1909 bolo v Banskej oblasti Horného Gemera v Rožňave vybudovaný jeden z najmodernejších banských závodov v Európe, kde v 17 baniach pracovalo takmer 65 percent miestnych obyvateľov. Po príchode nového režimu bola ťažba železnej rudy ukončená [...]

2016-10-16T00:52:36+02:00

Zdenka

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production s.r.o., KVPŽR" year="2013" genre="dokument"] [facebook-fanpage name="filmzdenka" style="dark"] [logo-avf] [/bocny-panel] This documentary film is about the life of a spiritual figure, the nun Zdenka Schelinger, who became a victim of the regime.  When she organized the escape of six unjustly imprisoned priests, it turned out to be [...]

2016-10-16T03:27:52+02:00

Zdenka

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production s.r.o., KVPŽR" year="2013" genre="dokument"] [facebook-fanpage name="filmzdenka" style="dark"][logo-avf][/bocny-panel] Dokumentárny film o živote a duchovnom profile rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej, ktorá sa stala obeťou režimu. Keď organizovala útek šiestich neprávom väznených kňazov, ukázalo sa, že išlo o pascu, ktorú pripravila vtedajšia Štátna bezpečnosť. V dôsledku neľudského vypočúvania a [...]

2016-11-08T22:20:52+02:00

Judge Me And Prove Me

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production s.r.o., KVPŽR" year="2013" genre="documentary"] [facebook-fanpage name="sudmaaskusaj" style="dark"][logo-avf][/bocny-panel] DVD Life in Church in 1950ś in Czechoslovakia was marked by persecution. Liquidation of women religious orders was carried out under the name “Action R” and was implemented in a number of phases. Sisters, who personally [...]

2016-10-16T03:27:05+02:00

Súď ma a skúšaj

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="AH production s.r.o., KVPŽR" year="2013" genre="dokument"] [facebook-fanpage name="sudmaaskusaj" style="dark"][logo-avf][/bocny-panel] Objednajte si zadarmo DVD Film sa prelína v niekoľkých rovinách: detabuizuje prostredníctvom autentických spomienok ešte žijúcich rehoľných sestier historické udalosti 50. rokov a reflektuje krehkú intímnu motiváciu súčasnej mladej intelektuálky zložiť sľuby a vstúpiť do kláštora. Dokumentárny film má [...]

2016-10-16T00:52:57+02:00

Axon

[bocny-panel][detaily-projektu year="2013"][/bocny-panel] Reklamný film spoločnosti Axon. Prezentácia priestorov a činnosti spoločnosti.

2016-10-16T00:49:42+02:00

The Gypsy Vote

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="Mandala Pictures, Fog´n´ Desire Films" year="2012" genre="documentary"] [facebook-fanpage name="thegypsyvote" style="dark"][logo-avf][/bocny-panel]A documentary featuring the attempt by Gypsy leader Vlado Sendrei and his team to win elections in “white” Slovakia. What are the chances that Roma activist Vlado Sendrei and his election team can succeed in a society of “whites”? [...]

2016-10-16T00:59:06+02:00

Arsy-Versy

[bocny-panel][detaily-projektu copyright="VŠMU" year="2009" genre="documentary"] [facebook-fanpage name="186186673397" style="dark"][/bocny-panel]This film is the life story of a mother and her son Lubos, who turned the world upside down. Lubos escaped the world of people to live symbiotically with nature. He flew away to a planet where only butterflies live – intelligent beings. [...]

Load More Posts